Previous Next
آرشیو: زاویه سازی فک
لیفت فک با نخ

لیفت فک با نخ

یکی از مواردی که افراد در حین رسیدن به زیبایی به آن اهمیت می دهند، زیبایی چانه و فک می باشد. در واقع افرادی که در این ناحیه از صورت خود تغییراتی را به واسطه روش های پزشکی و درمانی ایجاد کرده اند، گویی عمل های سنگین پزشکی انجام داده اند و ظاهر آنها دستخوش […]